Αρχική Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ STOAKROATIRIO.GR / © ALDOC P.C.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Ο επισκέπτης ή χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου (www.stoakroatirio.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως συναινεί ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το stoakroatirio.gr δύνανται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσουν τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες ή επισκέπτες θα πρέπει σε κάθε επίσκεψή τους να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση του Διαδικτυακού μας τόπου.

Το stoakroatirio.gr χωρίς να εγγυώνται και συνεπώς να ευθύνονται, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Διαδικτυακού μας τόπου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το stoakroatirio.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσουν τις πληροφορίες αυτές και δεν μπορούν να εγγυηθούν την ακρίβειά τους.

Περαιτέρω, οι απόψεις και οι έρευνες όπως δημοσιεύονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο είναι σαφέστατα προσωπικές και δεν υιοθετούνται από τους Διαχειριστές ή Συντονιστές του, αλλά βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τους Συντάκτες κάθε κειμένου, παρά μόνον εκτός των κειμένων που δημοσιεύονται άνευ Ονόματος Συντάκτη. Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως απαλλάσσει τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιοδήποτε άλλο χρέος ποιος οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης το stoakroatirio.gr του περιεχομένου που έχει υποβάλλει.

Σε καμία περίπτωση το stoakroatirio.gr ή οι συνεργάτες τους και οι σχετιζόμενες με αυτό εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτό, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλλει, οφείλει να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας τις διευθύνσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας που παρατίθενται. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

– Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το Διαδικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του portal εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

– Θα πρέπει να γίνει σαφές πως το stoakroatirio.gr δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το stoakroatirio.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Το stoakroatirio.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο stoakroatirio.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ: Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ntokoumenta.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ntokoumenta.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το ntokoumenta.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος portal και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του stoakroatirio.gr.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε αναπαραγωγή κειμένων ή άρθρων του stoakroatirio.gr, επιτρέπεται κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπευθύνους του Διαδικτυακού Τόπου και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται, ήτοι δημοσίευση αυτούσια χωρίς “out-of-context” τμηματικές παραθέσεις, χωρίς επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο των τίτλων, υπότιτλων και κειμένων, με υποχρεωτική παράθεση του Ονόματος Συντάκτη (εφόσον υπάρχει) και υποχρεωτική αναφορά της Ονομασίας του Διαδικτυακού Τόπου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ: Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στα ntokoumenta.gr έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης. Η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράθεση πηγών και την απόδοση credits στους δημιουργούς-δικαιούχους τους. Ωστόσο, εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους, η ιστοσελίδα θα προχωρήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και κατόπιν συνεννόησης μαζί τους, στην αφαίρεσή τους.

COOKIES: Η ιστοσελίδα stoakroatirio.gr μπορεί να προβεί στη χρήση cookies και συναφούς λογισμικού. Τα Cookies είναι κομμάτια πληροφοριών της ιστοσελίδας που αποθηκεύονται στον περιηγητή του χρήστη και στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να «θυμάται» πληροφορίες και προτιμήσεις του χρήστη με στόχο την ταχύτερη φόρτωση περιεχομένου και την προσωποποίηση της εμπειρίας του, ενώ μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε μία καλύτερη εμπειρία ενημέρωσης. Μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να σβήσει όλα τα αποθηκευμένα cookies και να ζητήσει να αποτρέπεται μελλοντική αποθήκευση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Ο χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο για τη συμμετοχή του στις διάφορες υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου. Περαιτέρω ο διαχειριστής του site θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Τα ntokoumenta.gr διατηρούν αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του site μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το stoakroatirio.gr, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

– Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης δεν αποδέχεται οποιονδήποτε από τους παραπάνω Όρους Χρήσης, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας και να απομακρυνθεί άμεσα από τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.